Privacyverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.zweetcoach.nl bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ZweetCoach gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met ons sluit. 

Het intakeformulier verwerkt ZweetCoach voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om u op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. ZweetCoach verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming. 

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

We verwerken ook persoonsgegevens,; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn,; zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

ZweetCoach verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het intakeformulier. 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die wij van u bewaren. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

ONZE CONTACTGEGEVENS

ZweetCoach
Joost Verschuren
Cloosterstraat 125
4576 CC Kloosterzande
E-mail: zweetcoach@gmail.com
KvK nummer: 80187870

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

Chat openen
1
Hallo! Kan ik je ergens mee helpen?